داوطلبی تهیه و تدارک پروژه روغنیات(تیل، مبلایل و فلتر) مورد ضرورت اداره عالی تفتیش

sao-af

Publish Date

Closing Date

پروژه تهیه و تدارک روغنیات(تیل، مبلایل و فلتر) مورد ضرورت اداره عالی تفتیش به تاریخ 5 عقرب از طریق روزنامه هیواد آمریت محترم افغان اعلانات به داوطلبی باز ملی گذاشته شده است. داوطلبان علاقمند می توانند شرطنامه پروژه متذکره را از آمریت تدارکات اداره عالی تفتیش، ویب‌سایت اداره محترم تدارکات ملی و یا ویب‌سایت اداره عالی تفتیش بدست آورده و پس از خانه پری شرطنامه متذکره و ضمیمه اسناد مورد ضرورت الی تاریخ 2 قوس 1399 ساعت 10 بجه قبل از ظهر به آمریت تدارکات این اداره تسلیم نمایند.

شرطنامه تیل