اخبار

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۴:۳۱
Background image

جلسه افتتاحیه تفتیش وزارت معارف از سوی ادارۀ عالی تفتیش دایر گردید

با در نظر داشت معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش (ISSAIs)، هیئت مؤظف مؤرخ 11/2/1400خورشیدی، جلسه معرفی و افتتاحیه چگونگی اجرای تفتیش رعایت قوانین و مقررات در مقر، وزارت معارف با حضور. . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۷:۳۶
Background image

تفاهم نامه همکاری میان اداره عالی تفتیش و نهاد بین المللی ACCA

ادارۀ عالی تفتیش خرسند است که یاد داشت تفاهم‌ همکاری را با نهاد بین المللی(ACCA) بتاریخ 14/2/1400 خورشیدی، با حضور محترم سید بلال هاشمی، معاون تفتیش عملکرد و تکنالوژی معلوماتی و محترمه. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۳:۳۵
Background image

جلسه اختتامیه تفتیش وزارت تحصیلات عالی از سوی ادارۀ عالی تفتیش تدویر یافت

با در نظر داشت معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش (ISSAIS)، هیئت مؤظف مؤرخ 3/1/1400 خورشیدی، جلسه اختتامیه پروسۀ بازرسی در مقر وزارت تحصیلات عالی با حضورداشت محترم دوکتور عباس بصیر،. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۳ - ۶:۴۵
Background image

گزارش تفتیش مصارف برای شهروندان

بر اساس قانون ادارۀ عالی تفتیش، رئیس این اداره مکلف است تا تفتیش رعایت قوانین و مقررات را در ادارات دولتی اجراء نموده و گزارش آنرا به رئیس جمهور و ولسی جرگه ارایه نماید.

همانطوری که در. . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۵:۳۱
Background image

جلسه نوبتی ریاست دفتر ادارۀ عالی تفتیش تدویر یافت

به‌ منظور بهبود دسترسی به اطلاعات و تقویت ارتباطات، جلسه نوبتی شماره سوم تحت ریاست محترم محمد شاکر حبیب یار، رئیس دفتر ادارۀ عالی تفتیش تدویر و روی موارد مندرج آجندا بحث و تبادل نظر. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ - ۴:۲۵
Background image

تطبیق واکسین کرونا در ادارۀ عالی تفتیش

بر اساس هدایت وزارت صحت عامه کشور مبنی بر تطبیق واکسین کرونا ( کوید19) اینک مؤرخ ششم ثور 1400 خورشیدی، شماری کارمندان این وزارت به ادارۀ عالی تفتیش تشریف‌ آورده مرحلۀ اول تطبیق واکسین. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۴:۳۴
Background image

جلسه‌ای میان هیئت ادارۀ عالی تفتیش و ادارۀ تدارکات ملی به‌منظور همکاری‌های مشترک تدویر یافت

محترم احمدشاه نقشبندی، معاون عملیاتی ادارۀ تدارکات ملی با هیئت همراه شان جلسه‌ای را با محترم سیدبلال هاشمی، معاون در امور تفتیش عملکرد و تکنالوژی معلوماتی ادارۀ عالی تفتیش و سید رحمان. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۳ - ۳:۵۶
Background image

نقش شهروندان در شفافیت و حسابدهی

تفتیش و نظارت یکی از ابزار های مهم و مؤثر در یک اداره و سازمان می باشد، تفتیش و نظارت بر عملکردها و فعالیت‌های ادارات نه تنها که ادارات را در راه رسیدن به اهداف و ماموریت شان کمک می کند. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۸ - ۴:۲۷
Background image

کارشیوۀ جدید ارزیابی اجراأت کارکنان خدمات ملکی برای کارمندان در ادارۀ عالی تفتیش معرفی شد

تبسم فروزان، مدیر عمومی ارزیابی اجراأت ریاست منابع بشری ادارۀ عالی تفتیش طرزالعمل جدید ارزیابی اجراأت کارکنان خدمات ملکی (شامل ردیف‌های ب، ج، د و هـ) را امروز شنبه، مؤرخ 28 حمل 1400. . .

Pagination