اخبار

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۱:۴۲
Background image

جلسۀ اختتامیه هیئت موظف تفتیش در ناحیه اول شاروالی کابل تدویر یافت

هیئت موظف اداره عالی تفتیش جلسۀ اختتامیه خویش در ناحیه اول شاروالی کابل که در آن محترم مولوی صدیق الله عزیزی آمر ریاست تفتیش عملکرد و محیط زیست، محترم محمد حلیم شکران آمر تفتیش شاروالی. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۹:۴۴
Background image

به منظور هدایات مقام اداره عالی تفتیش برای مفتشین موظف به مراجع مرکزی جلسه تدویر یافت

جلسه ای جهت صدور هدایات مقام محترم ادارۀ عالی تفتیش برای مفتشین موظف به مراجع مرکزی مطابق پلان ربع سوم توظیفات این اداره که در آن محترم الحاج مولوی محمد محسن هاشمی رئیس اداره عالی تفتیش. . .

شنبه ۱۴۰۲/۹/۴ - ۱۳:۳۸
Background image

هیئت نظارتی ادارۀ عالی تفتیش با معاون ریاست فواید عامه ولایت ننگرهار دیدار نمود

هیئت نظارتی اداره عالی تفتیش؛ در رأس آن محترم مولوی قدرت الله همت رئیس دفتر، محترم مولوی محمد عیسی راهب رئیس دعوت و ارشاد، محترم ضیاء الدین احمدی آمر تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی،. . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۲ - ۱۲:۱۸
Background image

هیئت نظارتی ادارۀ عالی تفتیش با  رئیس شرکت برشنا  ولایت ننگرهار دیدار نمود

هیئت نظارتی اداره عالی تفتیش؛ در رأس آن محترم مولوی قدرت الله همت رئیس دفتر، محترم مولوی محمد عیسی راهب رئیس دعوت و ارشاد، محترم ضیاء الدین احمدی آمر تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی،. . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۲ - ۱۱:۱۱
Background image

هیئت نظارتی ادارۀ عالی تفتیش با معاون رئیس معارف ولایت ننگرهار دیدار نمود

هیئت نظارتی اداره عالی تفتیش؛ در رأس آن محترم مولوی قدرت الله همت رئیس دفتر، محترم مولوی محمد عیسی راهب رئیس دعوت و ارشاد، محترم ضیاء الدین احمدی آمر تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی،. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱ - ۱۵:۲۸
Background image

جلسۀ اختتامیه هیئت موظف تفتیش در هوتل دولتی انترکانتینینتال کابل تدویر یافت

هیئت موظف اداره عالی تفتیش؛ جلسۀ اختتامیه خویش را که در آن محترم مولوی حزب الله رشتین کارشناس مشاوریت حقوقی، محترم حمیدالله فقیری رئیس تفتیش شرکت های دولتی، آمر و اعضای هئیت موظف تفتیش،. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱ - ۱۳:۵۵
Background image

هیئت نظارتی ادارۀ عالی تفتیش با معاون شاروالی ننگرهار دیدار نمود

هیئت نظارتی اداره عالی تفتیش؛ در رأس آن محترم مولوی قدرت الله همت رئیس دفتر، محترم مولوی محمد عیسی راهب رئیس دعوت و ارشاد، محترم ضیاء الدین احمدی آمر تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی،. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱ - ۹:۴۴
Background image

هیئت نظارتی ادارۀ عالی تفتیش با معاون والی ننگرهار دیدار نمود

هیئت نظارتی اداره عالی تفتیش؛ در رأس آن محترم مولوی قدرت الله همت رئیس دفتر، محترم مولوی محمد عیسی راهب رئیس دعوت و ارشاد، محترم ضیاء الدین احمدی آمر تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی،. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۹/۱ - ۹:۳۰
Background image

هیئت نظارتی ادارۀ عالی تفتیش با معاون قومندان امنیه ولایت ننگرهار دیدار نمود

هیئت نظارتی اداره عالی تفتیش؛ در رأس آن محترم مولوی قدرت الله همت رئیس دفتر، محترم مولوی محمد عیسی خان راهب رئیس دعوت و ارشاد، محترم ضیاء الدین احمدی آمر تفتیش سکتور زیربنا، منابع طبیعی. . .

Pagination