خانم های برتر اداره

زندگی نامه سوفیا شکیب خانم برتر اداره عالی تفتیش


سوفیا شکیب متولد سال 1374 هجری شمسی، تحصیلات ابتدائی خود را در سال 1392 در مکتب ملکه ثریا به اتمام رسانیده و بعد از سپری نمودن امتحان جمعی کانکور در سال 1393  به پوهنتون کابل راه پیدا کرد و در سال 1396 به درجه لیسانس از رشته اقتصاد فارغ التحصیل گردیده و فعلاً محصل سمستر سوم ماستری در رشته امور مالی و بانکی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل میباشد.
نامبرده دوره کاری خویش را که هنوز محصل سال دوم پوهنتون بود آغاز نمود و به‌حیث رئیس اتحادیه محصلان پوهنتون کابل به مدت دو سال فعالیت داشت. در سال 1396 بعد از فارغ التحصیلی به‌حیث ترینر( آموزگار) در  (Promote USAID) آغاز به کار نموده و بعداً در حوت سال 1397 از طریق رقابت آزاد به‌حیث مدیر اجرائیه ریاست تفتیش ادارات بودجوی محلی، اداره عالی تفتیش آغاز به کار نمود.
بانو شکیب بعد از یک و نیم سال اجرای وظیفه به‌حیث مدیر اجرائیه، در بست سوم مفتش، ریاست تفتیش عملکرد و محیط زیست رقابت نموده و در میزان سال 1399 ‌به‌حیث مفتش ریاست تفتیش عملکرد شروع به کار کرد. نظر به پالیسی اداره از آغاز وظیفه جدید در کورس‌های مسلکی (CPSA) مصروف آموزش گردیده و با سپری نمودن سمستر اول به شکل موفقانه فعلا مصروف آموزش سمستر دوم کورس مسلکی(CPSA) می‌باشد.
دستآورد های بانو شکیب در جریان تحصیلی و کاری عبارت اند:
 سیر علمی به‌حیث محصل ممتاز پوهنتون کابل بنابر دعوت دانشگاه طباطبایی در سال 1395 به کشور ایران.
به‌دست آوردن تقدیر نامه به‌حیث یکی از بهترین کتاب خوان در رقابت کتاب خوانی جمعیت اصلاح و سازمان اجتماعی جوانان آینده نگر.
به اتمام رسانیدن سه پیپر FIA با اخذ نمرات عالی در اداره عالی تفتیش.
سپری نمودن سمستر اول کورس (CPSA) با اخذ نمرات عالی.
تلاش جهت آگاه نمودن خانم ها از حقوق ایشان با برگذاری سیمینار آگاهی دهی در پوهنتون کابل و یک جلسه در اداره عالی تفتیش.
بانو شکیب به‌حیث یک بانو موفق میخواهد با افزایش ظرفیت علمی، کسب تجارب کاری و مسلکی، تلاش جهت متکی بودن بخود و اعتماد داشتن به توانایی های خویش الگو سازی نماید و معتقد است که یک خانم زمانی میتواند موفق باشد که اولاً اعتماد به توانایی های خویش داشته باشد و ثانیا با پلانگذاری و زمان بندی دقیق و افزایش ظرفیت علمی و مسلکی  راهای ناهموار زنده گی را هموار و هر چالش را به فرصت تبدیل نماید.