هیئت موظف اداره عالی تفتیش در ناحیه هفدهم شاروالی کابل جلسه افتتاحیه خویش را برگزار نمود

org_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۵:۱۳
54

مطابق به معیارهای ادارات عالی تفتیش انتوسای INTOSAI) ) مسئولین محترم اداره عالی تفتیش؛ محترم مولوی حزب الله رشتین رئیس تفتیش شاروالی های اداره عالی تفتیش همراه با هیئت موظف تفتیش در ناحیه هفدهم شاروالی کابل با محترم مولوی عبدالجلیل صافی معاون ناحیه هفدهم شاروالی کابل و سایر مسئولین ناحیه های نامبرده امروز سه شنبه مورخ ۹ رجب ۱۴۴۴هجری قمری دیدار و گفتگو نمودند.
در این جلسه مسئولین اداره عالی تفتیش، این اداره را مختصرا معرفی و در مورد اهمیت تفتیش، مسئولیت مفتشین حین بازرسی، مسئولیت مرجع تحت تفتیش، انواع تفتیش به اشتراک کنندگان معلومات ارایه نمودند. مسئولین اداره عالی تفتیش هدف عمده و اساسی بررسی ادارات را  افزایش عواید، حصول اطمینان از مصرف درست وجوه عامه، رفع خلاء و نواقص در اجراات ادارات، ارایه نظریات و سفارشات اصلاحی عنوان نموده و از مسئولین ناحیه هفدهم خواستار همکاری در زمینه شدند.
در اخیر مسئولین ناحیه هفدهم شاروالی کابل ضمن وعده همکاری در جریان پروسه تفتیش؛ تفتیش را در حکومتداری خوب یک اصل دانسته و بر اجرای تفتیش بخاطر حفاظت و حراست از بیت المال، تأکید نمودند.

4rg

 

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۹ - ۸:۵۱
Background image

جلسه اختتامیه هیئت موظف اداره عالی تفتیش در ناحیه شانزدهم شاروالی کابل تدویر یافت 

هیئت موظف اداره عالی تفتیش جهت بررسی ناحیه شانزدهم شهر کابل، جلسه اختتامیه تفتیش خویش را با اشتراک محترم مولوی محمد حسن موسی زی رئیس تفتیش شاروالی ها و اعضای هیئت تفتیش، از جانب مقابل. . .

شنبه ۱۴۰۲/۱/۵ - ۸:۴۵
Background image

هیئت اداره عالی تفتیش، جلسه اختتامیه تفتیش را در وزارت تحصیلات عالی دایر نمود 

هیئت موظف اداره عالی تفتیش که در رآس آن محترم مولوی محمد غازی جریر رئیس تفتیش سکتور دفاعی، امنیتی و مصئونیت اجتماعی، محترم عبدالاحد قیومی رئیس تفتیش سکتور معارف، صحت و فرهنگ، اعضای تیم. . .

شنبه ۱۴۰۲/۱/۵ - ۸:۲۰
Background image

جلسه اختتامیه هیئت موظف تفتیش در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان تدویر یافت 

پس از پایان روند بررسی در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان؛ هیئت موظف اداره عالی تفتیش جلسه اختتامیه تفتیش خویش را مورخ ۲۸ شعبان المعظم ۱۴۴۴ هجری قمری، با اشتراک محترم قاری حبیب. . .

BACK TO NEWS