زندگینامه معاون مسلکی

آقای فضل هادی فضل بیش‌تر از ۱۰ سال تجربه کاری مسلکی و تخصصی در بخش تفتیش در ادارات مختلف دارد. وی به مدت چهار سال در پوهنتون امریکایی افغانستان  (AUAF) در سمت ریاست تفتیش داخلی ایفا وظیفه نموده است. بر علاوه آقای فضل به حیث مشاور ارشد تفتیش با پروژۀ امانت (AMANAT) اداره انکشافی بین‌المللی امریکا (USAID) و به‌عنوان متخصص ارشد تفتیش همراه با پروژه (PFMR-2) بانک جهانی نیز کارکرده است.

آقای فضل رئیس و بنیان‌گذار انستیتیوت مفتشین داخلی افغانستان که عضویت ( IIA Global ) را نیز دارا بوده و به‌عنوان معاون ریاست تفتیش داخلی عزیزی بانک، عضوکمیته بررسی در بانک‌های متعدد و به حیث متخصص تفتیش در سایر ادارات غیردولتی و غیرانتفاعی نیز وظیفه اجرا کرده است.

آقای فضل مدرک لیسانس خود را در بخش اقتصاد از پوهنتون کابل، سند ماستری خود را در بخش اداره و تجارت (MBA) از پوهنتون امریکایی افغانستان (AUA) به دست آورده است. علاوه بر آن وی تصدیق‌نامه مسلکی بررسی تقلب (Certified Fraud Examiner) را از انجمن مسلکی بررسان تقلب (Association of Certified Fraud Examiners) در سال ۲۰۱۸ از امریکا دریافت نموده است. نامبرده دارای عضویت انستیتیوت مفتشین داخلی (IIA) نیز می‌باشد.

آقای فضل بر علاوه داشتن تحصیلات عالی، آموزش‌های مسلکی و مدیریتی را در عرصه تشخیص و بررسی تقلب، تفتیش، مدیریت و حسابداری و سرمایه‌گذاری از مراجع مختلف فراگرفته است.

در کنار فعالیت‌هایشان در بخش‌های مسلکی؛ آقای فضل به‌عنوان مدرس تفتیش و در عرصه ارائه برنامه‌های آموزشی و نهادینه ساختن مسلک تفتیش داخلی نیز نقش فعال داشته است.

آقای فضل اخیراً بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به‌عنوان معاون مسلکی اداره عالی بررسی تقرر حاصل نمود.