همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۵:۱۵

کابل

Background image

آمر ارتقاء ظرفیت وانکشاف اداره منابع بشری

هدف وظیفه: رهبری ، کنترول و انسجام امور ارتقای ظرفیت منابع بشری . . .