تدویر جلسه با نهاد مجتمع جامعه مدنی افغانستان در ارتباط به چگونگی اجرای تفتیش‌های مشارکتی عملکرد

sao-af
یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۸ - ۸:۱۸
sao

نشستی در ارتباط به چگونگی انجام تفتیش‌های مشارکتی عملکرد با نهاد مجتمع جامعه مدنی افغانستان روز پنج‌شنبه مؤرخ 1399/3/15 در تالار نشست های با حضور داشت مسئولین ریاست تفتیش عملکرد و آمریت مشارکت عامۀ در روند تفتیش ادارۀ عالی تفتیش و اعضای مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان در ادارۀ عالی تفتیش تدویر گردید.
در ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز گردید و به تعقیب آن مسئولین ریاست تفتیش عملکرد و آمریت مشارکت عامه در روند تفتیش معلومات مفصل را در ارتباط به تفتیش‌های مشارکتی عملکرد برای اشتراک کنندگان ارائه نموده؛ بیان داشتتند که ادارۀ عالی تفتیش با توجه به تجربۀ دوساله از اجرای تفتیش‌های مشارکتی و ارزیابی‌های که در این زمینه صورت گرفته، نتایج مؤثر از انجام تفتیش‌های مشارکتی به دست آورده؛ و تاکید ورزیدند که با توجه به نتایج و دستآوردهای مثبت در این عرصه، با نهادهای جامعۀ مدنی که در این زمینه فعالیت دارند همکاری‌های خوب و مؤثر خواهند داشت.
سپس اعضای نهاد مجتمع جامعه مدنی افغانستان (مجما)، از اقدامات، همکاری‌ها و تلاش‌های ادارۀ عالی تفتیش در راستای اشتراک و دخیل ساختن نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی در روند تفتیش‌های مشارکتی اظهار سپاس و تشکر نموده؛ و افزودند که با توجه به مشکلات عدیدۀ نهادهای جامعۀ مدنی در اوضاع فعلی، با آن‌هم نهاد مجتمع جامعه مدنی افغانستان ادارۀ عالی تفتیش را در قسمت اجرای تفتیش‌های مشارکتی همکاری خواهد نمود؛ زیرا تفتیش‌های مشارکتی مسئولین ادارات را پاسخگو و شهروندان را در قسمت آگاهی‌دهی از مصارف، بودجه و دارایی عامه یاری می‌رساند؛ زیرا دخیل ساختن شهروندان یکی از پایه‌های مهم و اساسی تقویت دموکراسی به شمار می‌رود.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۷:۹
Background image

تفتیش و نقش آن در مبارزه با فساد

اداره عالی تفتیش به‌منظور دخیل سازی شکایات، پیشنهادات و نظریات شهروندان منابع ذیل را ایجاد نموده‌ است:

  •  صندوق شکایات
  •  فورم ثبت شکایات در ویب سایت

بناءً شهروندان می‌توانند، نقش مهم. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۵ - ۱:۰
Background image

ادارۀ عالی تفتیش در یک نگاه

ادارۀ عالی تفتیش عالی‌ترین مرجع بررسی بوده که بر اساس نظام‌نامۀ تشکیلات اساسیه دولت علیُه افغانستان در سال 1300 هجری خورشیدی تحت عنوان "دیوان سنجش" ایجاد گردید.. .

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۸ - ۸:۱۸
Background image

تدویر جلسه با نهاد مجتمع جامعه مدنی افغانستان در ارتباط به چگونگی اجرای تفتیش‌های مشارکتی عملکرد

نشستی در ارتباط به چگونگی انجام تفتیش‌های مشارکتی عملکرد با نهاد مجتمع جامعه مدنی افغانستان روز پنج‌شنبه مؤرخ 1399/3/15 در تالار نشست های با حضور داشت مسئولین ریاست تفتیش عملکرد و آمریت. . .

BACK TO NEWS