جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان در اداره عالی بررسی دایر گردید

sao-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۰:۳۳
sao

جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان به‌روز چهارشنبه مورخ ۱۴ حوت سال ۱۳۹۸ خورشیدی تحت ریاست محترم فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره عالی بررسی و رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان و اعضای کمیته در تالار جلسات این اداره برگزار گردید.

ابتدای این نشست با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز گردید و به تعقیب آن رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان در ارتباط به اهمیت و ارزش بررسی‌های مشارکتی صحبت کرده افزودند: اداره عالی بررسی توجه خاص به افزایش شفافیت و حسابدهی در ادارات عامه دارد، روی همین ملحوظ اخیراً زمینه اشتراک شهروندان در بررسی‌ها را روی دست گرفته است که در این‌ گونه بررسی ها‌ نماینده‌ نهادهای مدنی به نمایندگی از شهروندان در بررسی‌های ادارات  اشتراک می‌نمایند.

فضل هادی فضل رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان بخش نخست آجندای جلسه که شامل نهایی سازی مسوده استراتیژی مشارکت شهروندان بود پرداخت؛ نظریات و پیشنهاد‌های خویش را با اعضای جلسه شریک نمودند که اعضای جلسه نیز هرکدام به‌نوبه خود نظریات و پیشنهاد‌های خویش را به‌منظور غنامندی آن مسوده بیان نمودند.

متعاقبا آجندای جلسه که شامل نهایی سازی مسوده رهنمود دریافت و رسیدگی به شکایات شهروندان بود از جانب ریاست جلسه پیشکش گردید و اشتراک کنندگان جلسه هرکدام نظریات و پیشنهاد‌های بهبودی‌شان را در رابطه به موضوع شریک نمودند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۴:۲۳
Background image

گرامی‌داشت از هشتم مارچ روز اتحاد و همبستگی جهانی زنان در اداره عالی بررسی

امروز یکشنبه مورخ 25 حوت 1398 هجری خورشیدی از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان با حضور معاون مالی واداری؛ اداره عالی بررسی روسا وسایرکارمندان در تالار کنفرانس‌های این اداره بزرگداشت به. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۰:۵۴
Background image

برنامه آموزشی افزار های بررسی عملکرد برای بررسان این ریاست دایر گردید

در تداوم برنامه‌های آموزشی و ارتقای ظرفیت در بخش بررسی‌های عملکرد، امروز چهارشنبه مورخ 14 حوت 1398 هجری خورشیدی دومین برنامه آموزشی در مورد افزارهای بررسی عملکرد (Performance Audit. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۱۰:۳۳
Background image

جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان در اداره عالی بررسی دایر گردید

جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان به‌روز چهارشنبه مورخ ۱۴ حوت سال ۱۳۹۸ خورشیدی تحت ریاست محترم فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره عالی بررسی و رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت. . .

BACK TO NEWS