نشست ادارۀ عالی تفتیش با رئیس عمومی شرکت های دولتی وزارت مالیه؛

samema.sadat
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۸:۸
SAO

نشستی به ریاست محترم سید بلال هاشمی معاون در امور تفتیش عملکرد و تکنالوژی معلوماتی و با حضورداشت محترم غلام حیدر رسولی رئیس تفتیش تصدیها و شرکتهای دولتی با نمایندگان وزارت محترم مالیه؛ محترم دکتور میرویس بهیج رئیس عمومی شرکتهای دولتی و محترم سید بلال صافی رئیس نظارت شرکت ها پیرامون مسایل مربوط به تفتیش 45 شرکت و یک تصدی دولتی که از طرف اداره عالی تفتیش بررسی میگردد، دایر گردید.

در این جلسه روی سیستم سازی راپوردهی مالی، ارتقای ظرفیت منابع بشری و شیوه های بهتر مدیریتی و نظارتی در شرکت ها و تصدی دولتی از طرف اداره عالی تفتیش تاکید بعمل آمد.

دوکتور میرویس بهیج رئیس عمومی شرکتهای دولتی وزارت مالیه در قسمت بررسی های شرکتهای دولتی اظهار اطمینان و تعهد نموده، تا طبق سفارشات اداره عالی تفتیش در خصوص ارزیابی و سیستم سازی شرکتها، تسهیل پروسه تفتیش، تبدیل نمودن سیستم های سابقه به سیستم های نوین، ارایه راپورهای معیاری توسط شرکت ها بر اساس IFRS و استخدام افراد مسلکی اقدامات همه جانبه نماید.

sao

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۴:۲۰
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان؛

2. اسد. 1400

گزارش تفتیش خدمات تسخین مرکز گرمی مکروریان‌ها در شهر کابل نشر گردید.

بر اساس شکایات متعدد اهالی مکروریان‌ها و مشتریان خدمات تسخین مرکز گرمی‌ها‌ از ریاست تدویر حفظ و. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۰:۹
Background image

رئیس تکنالوژی معلوماتی و رئیس تفتیش پروژه های عامه ادارۀ عالی تفتیش معرفی شد

27 . سرطان. 1400

محترم شیرزاد زاهد به حیث رئیس تکنالوژی معلوماتی و محترم دیپلوم انجینیر نوید احمد عزام به حیث رئیس تفتیش پروژه‌های عامه ادارۀ عالی تفتیش بعد از سپری نمودن موفقانۀ پروسه. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۴:۹
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان؛

گزارش تفتیش رعایت قوانین و مقررات شاروالی‌ها نشر گردید

24. سرطان. 1400

تفتیش رعایت قوانین و مقررات ادارۀ عالی تفتیش بر اساس پلان بازرسی سال مالی ۱۳۹۹خورشیدی، فعالیت‌ها و اجراآت سال‌. . .

BACK TO NEWS