هیئت موظف اداره عالی تفتیش جلسه اختتامیه خویش را  در ریاست عمومی پاسپورت  دایر نمود

org_admin
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۱:۵۸
6tg

هیئت موظف اداره عالی تفتیش درریاست عمومی پاسپورت  جلسه اختتامیه تفتیش خویش را 2 قوس 1401 مطابق 28 ربیع الثانی 1444 هجری قمری با حضور محترم مولوی محمد غازی جریر رئیس تفتیش مساعدت های خارجی، محترم  نوید الله پوپلزی رئیس تتفیش تکنالوژی معلوماتی، اعضای هیئت تیم تفتیش، محترم مولوی عبدالکریم حسیب رئیس عمومی پاسپورت  و سایر مسئولین آن ریاست تدویر نمود.
محترم مولوی عبدالکریم حسیب در مورد موثریت اداره عالی تفتیش  و اجرای تفتیش ابراز خرسندی نموده؛ گفت: اداره عالی تفتیش یک کار بنیادی را انجام میدهد که سبب اصلاح بهتر اجراات ادارات میگردد. در ادامه محترم محمد غازی جریر ایراد سخن نموده گفت: اداره عالی تفتیش موجودیت بخاطر اصلاح بهتر امور سایر ادارات و ارایه سفارش های اصلاحی جهت بهبود مصرف وجوده عامه بوده که از استقلالیت و بی طرفی برخوردار میباشد.
در جلسه، یک کاپی مسوده گزارش و یافته های هیئت موظف تفتیش جهت اظهار نظر با مسئولین آن ریاست نیزشریک گردید.

43

 

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ - ۱۱:۵۶
Background image

موظف ادارۀ عالی تفتیش جلسۀ افتتاحیه خویش را در ستره محکمه دایر نمود

هیئت موظف ادارۀ عالی تفتیش؛ جلسۀ افتتاحیه خویش را که در آن محترم مولوی نورحیدر صدر رئیس عمومی تفتیش عملکرد و خاص، محترم مولوی اسدالله حیدری آمر تفتیش سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون آمر. . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ - ۱۰:۴۶
Background image

هیئت نظارتی ادارۀ عالی تفتیش از مراجع تحت بررسی ولایت پنجشیر دیدن نمود

هیئت نظارتی ادارۀ عالی تفتیش مشتمل بر محترم مولوی محمد حسن موسی زی رئیس تفتیش شاروالی‌ها، محترم قاری عتـیق الله شـهادت یـار رئیـس منابــع بشـری و محترم نثـاراحـمد ثبـات آمـر تفــتیش. . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۴:۸
Background image

هیئت موظف ادارۀ عالی تفتیش جلسۀ افتتاحیه خویش را در شرکت برشنا دایر نمود

هئیت موظف ادارۀ عالی تفتیش؛ جلسۀ افتتاحیه خویش را که در آن محترم مولوی عیسی خان راهب رئیس دعوت و ارشاد، آمر و اعضای هئیت موظف تفتیش، محترم مولوی محمد رسول جواد رئیس عمومی اجرائیوی شرکت. . .

BACK TO NEWS