ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﺪﻭﯾﺮ ﯾﺎﻓﺖ

sao-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۸:۵۵
sao

ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺭسیدگی ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ مورخ 1399-6-24 ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ، ﺗﺤﺖ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻓﻀل ﻫﺎﺩﯼ ﻓﻀﻞ؛ ﻣﻌﺎﻭﻥ در امور ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻫﺎﯼﻣﺎﻟﯽ ﻭ تفتیش رعایت اسناد تقنینی و ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ با حضور ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﻧﺸﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺟﻨﺪﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮﻥ؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺎﻟﯿﻪ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺯﺭﺍﻋﺖ، ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭﺯﺍﺭت ﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺁﻣﺮﯾﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭﻻﯾﺖ ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ، ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎل ﻭ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﻕ ﮐﺠﮑﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎﺭﺍﺕ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ؛ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻞ ﺁﻧﻬﺎ تصاﻣﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ، ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ - ۸:۴۳
Background image

اشتراک شهروندان در پروسه تفتیش

اشتراک شهروندان در پروسه ها و برنامه های ملی یکی از ستون پایه های است که باعث ایجاد اعتماد عمومی میان شهروندان و ادارات عامه می شوند.
اداره عالی تفتیش زمینه اشتراک نهادهای مدنی، رسانه. . .
شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ - ۹:۲۰
Background image

ارایه پرزنتیشن از سوی مسئولین اداره عالی تفتیش در مورد گزارش تفتیش حساب قطعیه سال مالی 1398 دولت به کمیسون مالی و بودجه ولسی جرگه

مسئولین اداره عالی تفتیش امروز پنجشنبه سوم میزان 1399 خورشیدی، طی نشستی با کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه شورای ملی، که در آن محترم رحمت الله سوله مل؛ رئیس عمومی تفتیش مالی، سید امین. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱ - ۵:۹
Background image

تدویر جلسه هیئت رهبری اداره عالی تفتیش با رئیس و اعضای کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه

رئیس عمومی اداره عالی تفتیش به منظور ارایه معلومات مختصر در ارتباط به گزارش حساب قطعیه سال مالی 1398 دولت و سایر گزارش های این اداره در جلسهء روز یک شنبه سی ام سنبله 1399 با رئیس و. . .

BACK TO NEWS