منوی اطلاعیه

اطلاعیهنمایش همه

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ - ۷:۴۷
Background image

اطلاعیه واجدین شرایط بست ها!

تقسیم اوقات واجدین شرایط امتحانات الکترونیکی بست‌های کمبود ادارۀ عالی تفتیش:

۱.   تفتیش شاروالی‌ها بست 4 ریاست شاروالی، دوشنبه مؤرخ 13 ثور 1400 راس ساعت 8:00 قبل از ظهر.

۲.  تفتیش شاروالی ها بست 3 ریاست شاروالی ، دوشنبه مورخ 13 ثور 1400 راس ساعت 8:00 قبل از ظهر.

۳.   کارشناس تحلیل گزارشات بست 3 ریاست تحلیل گزارشات، دوشنبه مورخ 13 ثور 1400 راس ساعت 10:00 قبل از ظهر.

محل برگزاری امتحانات: . . .

Recentنمایش همه

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ - ۷:۴۷
Background image

اطلاعیه واجدین شرایط بست ها!

تقسیم اوقات واجدین شرایط امتحانات الکترونیکی بست‌های کمبود ادارۀ عالی تفتیش:

۱.   تفتیش شاروالی‌ها بست 4 ریاست شاروالی، دوشنبه مؤرخ 13 ثور 1400 راس ساعت 8:00 قبل از ظهر.

۲.  تفتیش . . .