همه بست های خالی

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ - ۴:۵

کابل

Background image

اعلان 26 بست رتبه سوم (پروژه تغییر) اداره عالی تفتیش

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در راستای اصلاح و ایجاد ادارۀ سالم به سلسلۀ نشر اعلانات کاریابی، این بار 26 بست رتبه سوم ذیل خویش را از تاریخ . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۵:۴۹

کابل

Background image

اعلان بست رتبه سوم آمریت استخدام و انکشاف اداره ریاست منابع بشری

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از تطبیق پالیسی های استخدام و رعایت اصل شایستگی و لیاقت منظور سپردن کار به اهل کار  اداره و تنظیم امور مربوط به پلانگذاری منابع بشری، انکشاف اداره و ساختار . . .