همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۴:۴۹
Background image

ریاست تفتیش سکتور معارف، صحت وفرهنگ

اداره عالی تفتیش یک بست رتبه دوم ریاست  تفتیش سکتور معارف، صحت وفرهنگ خویش از  طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نشر سپرده است، از لینک ذیل قابل دسترس است.

 

ریاست  . . .