جلسه مشترک ادارۀ عالی تفتیش و اداره امور ریاست جمهوری با سایر ادارات  پیرامون تطبیق یافته‌های تفتیش طی سال‌های مالی 1394- 1398 خورشیدی، دایر گردید

samema.sadat
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۸ - ۱۰:۴۹
sao

این جلسه به تاریخ 15-16 جوزا سال  1400 خورشیدی، در مقر اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک محمد آگل کوچی رئیس نظارت وارزیابی ادره امور ریاست جمهوری، عبدالمحمد ترکی رئیس پیگیری یافته‌های تفتیش و گزارش‌دهی ادارۀ عالی تفتیش و نماینده‌گان سایر ادارات و وزارت‌خانه‌ها در مورد تطبیق یافته‌های تفیتش طی سال‌های  1398-1394 خورشیدی، تدویر یافت. در نخست محمد آگل کوچی رئیس نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری، بر اساس گزارش یافته‌های تفتیش مبالغی را که تا هنوز از جانب ادارت و وزارت‌خانه‌ها تحصیل و تصفیه نگردیده با تفکیک هر اداره شریک نموده و فارمت پلان تطبیقی یک هفته‌ای را با نماینده‌گان ادارات شامل جلسه، در میان گذاشت.
سرانجام فیصله براین شد تا تمامی وزارت‌ها و ادارات طی یک هفته پلان تطبیقی زمان بندی شده تحصیل باقیات را مطابق موضوعات مندرج در فارمت تکمیل و رسماً با ادارۀ عالی تفتیش شریک نموده وهم  گزارش اجراآت خویش را در مورد چگونگی تحصیل و تصفیه باقیات به شکل ربع‌وار به ادارۀ عالی تفتیش ارایه کنند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۶:۳۸
Background image

جلسات افتتاحیه تفتیش وزارت فواید عامه و اداره خط آهن کشور از سوی ادارۀ عالی تفتیش تدویر یافت

طبق معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش (ISSAIS)، هیئت مؤظف مؤرخ ۲۹/۳/۱۴۰۰ خورشیدی، جلسات جداگانه معرفی و افتتاحیه چگونگی اجرای تفتیش عملکرد پروژه‌های عامه در مقر وزارت محترم فواید. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۰:۴۸
Background image

سیستم مدیریت آموزشی آنلاین ریاست انکشاف مسلکی ادارۀ عالی تفتیش فعال و نخستین امتحان شاملین برنامه یکساله مسلکی تفتیش از طریق آن اخذ گردید

سیستم مدیریت آموزشی (LMS) ریاست انکشاف مسلکی ادارۀ عالی تفتیش مؤرخ 23 جوزا 1400 خورشیدی، فعال و نخستین امتحان آنلاین 25 تن از مشمولین برنامه یک ساله مسلکی تفتیش(CPSA) از طریق آن موفقانه. . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۰:۴۱
Background image

جلسه اختتامیه تفتیش وزارت ارشاد، حج و اوقاف از سوی ادارۀ عالی تفتیش تدویر یافت

با در نظر داشت معیارات بین المللی ادارات عالی تفتیش (ISSAIS)، هیئت مؤظف مؤرخ 22/3/1400 خورشیدی، جلسه اختتامیه پیرامون مسوده گزارش نتایج بازرسی سال مالی 1399 خورشیدی، وزارت ارشاد، حج و. . .

BACK TO NEWS