سومین جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان بر گزار گردید

sao-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۰:۱۰
sao

سومین جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان به ریاست محترم  فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره عالی بررسی و رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان و اعضای کمیته در سالون جلسات اداره به تاریخ 29 عقرب 1398 تدویر یافت.

منظور از جلسه امروز بحث بالای چگونگی نصب صندوق های شکایات بود که عملا در دفتر مرکزی و ریاست های ساحوی اداره عالی بررسی نصب گردیده و همچنان در ارتباط به چگونگی آگاهی دهی شهروندان و نهایی سازی مسوده رهنمود رسیدگی به شکایات شهروندان بحث صورت گرفت.

رئیس کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان در ارتباط به نصب صندوق های شکایات و چگونگی آگاهی دهی شهروندان و همچنان نقش شهروندان و نهادهای جامعه مدنی و رسانه یی صحبت کرده و بیان داشت؛ که اداره عالی بررسی برای ایجاد اعتماد عمومی میان شهروندان وادارات فعالیت های قابل توجه انجام داده که می توان به نصب صندوق های شکایات، ایجاد فورم ثبت شکایات در ویب سایت و حضور شهروندان در روند بررسی های مشارکتی عملکرد اشاره کرد.

در پایان با توجه به نظریات اشتراک کنندگان جلسه تصمیم اتخاذ گردید تا ورکشاپ در اداره عالی بررسی به خاطر آگاهی دهی شهروندان و نهایی سازی مسوده رهنمود رسیدگی به شکایات شهروندان تدویر گردد.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۶:۵۸
Background image

برنامه آموزشی سه روزه برای تفتیش داخلی ادارات سکتور عامه با توزیع گواهی نامه پایان یافت

برنامه آموزشی سه روزه که از جانب اداره عالی بررسی در تالار کنفرانس های اداره برای تفتیش داخلی ادارات در سکتور . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۰:۱۰
Background image

سومین جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان بر گزار گردید

سومین جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان به ریاست محترم فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره عالی بررسی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۲۰:۸
Background image

برگزاری برنامه آموزشی برای تفتیش های داخلی در اداره عالی برسی

امروز به تاریخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۸ برنامه آموزشی با حضور معاون مسلکی و معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی برای . . .

BACK TO NEWS