ادارۀ عالی تفتیش در یک نگاه

sao-af
پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۵ - ۱:۰
SAO Flag

ادارۀ عالی تفتیش عالی‌ترین مرجع بررسی بوده که بر اساس نظام‌نامۀ تشکیلات اساسیه دولت علیُه افغانستان در سال 1300 هجری خورشیدی تحت عنوان "دیوان سنجش" ایجاد گردید. این اداره در بستر زمان به نام‌های مختلف؛ ازجمله ادارۀ عالی بررسی یاد گردیده و سیر تکاملی خویش را به درازنای یک قرن پیموده است. در سال 1398 طبق احکام قانون جدید ادارۀ عالی تفتیش که طی فرمان تقنینی مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا این قانون توشیح و نافذ گردید، این ادارۀ مجدداً به‌نام ادارۀ عالی تفتیش مسمی گردید.

دیدگاه اداره
ادارۀعالی تفتیش مصمم است تا یک‌نهاد الگو و پیش رو در امور بررسی و تفتیش بوده و زمینه‌های مدیریت شفاف منابع عامه، حساب دهی و پاسخ‌گویی را از طریق تفتیش و بررسی‌های به‌موقع، گزارش دهی مستقل، معتبر و متوازن فراهم سازد.

مأموریت اداره
هدف ادارۀ عالی تفتیش حصول اطمینان از تحقق عواید و مصارف ادارات دولتی، حراست از دارایی‌های عامه، اطمینان ازمؤثریت، مثمریت، کارایی و اقتصادی بودن فعالیت‌های ادارات، شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی و فعالیت‌های نادرست به‌ویژه در بخش مالی و حسابی ادارات و نهادهای دولتی و سایر مراجعی که پول یا دارایی عامه را در اختیار داشته و یا از آن استفاده می‌نمایند، می‌باشد.

ارزش‌های اساسی اداره

 •  استقلالیت
 •  شفافیت و مسئولیت‌پذیری
 •  محرمیت
 •  شایسته‌سالاری
 • مسلکی سازی
 •  همکاری
 •  هدفمندی
 •  اعتبار
 •  اعتماد
 •  بی‌طرفی و غیر جانبداری

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۴/۷ - ۷:۹
Background image

تفتیش و نقش آن در مبارزه با فساد

اداره عالی تفتیش به‌منظور دخیل سازی شکایات، پیشنهادات و نظریات شهروندان منابع ذیل را ایجاد نموده‌ است:

 •  صندوق شکایات
 •  فورم ثبت شکایات در ویب سایت

بناءً شهروندان می‌توانند، نقش مهم. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۵ - ۱:۰
Background image

ادارۀ عالی تفتیش در یک نگاه

ادارۀ عالی تفتیش عالی‌ترین مرجع بررسی بوده که بر اساس نظام‌نامۀ تشکیلات اساسیه دولت علیُه افغانستان در سال 1300 هجری خورشیدی تحت عنوان "دیوان سنجش" ایجاد گردید.. .

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۸ - ۸:۱۸
Background image

تدویر جلسه با نهاد مجتمع جامعه مدنی افغانستان در ارتباط به چگونگی اجرای تفتیش‌های مشارکتی عملکرد

نشستی در ارتباط به چگونگی انجام تفتیش‌های مشارکتی عملکرد با نهاد مجتمع جامعه مدنی افغانستان روز پنج‌شنبه مؤرخ 1399/3/15 در تالار نشست های با حضور داشت مسئولین ریاست تفتیش عملکرد و آمریت. . .

BACK TO NEWS