برنامه آموزشی سه روزه برای تفتیش داخلی ادارات سکتور عامه با توزیع گواهی نامه پایان یافت

sao-af
پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۶:۵۸
اداره عالی بررسی

برنامه آموزشی سه روزه که از جانب اداره عالی بررسی در تالار کنفرانس های اداره برای تفتیش داخلی ادارات در سکتور عامه برگزار گردیده بود امروز به تاریخ 29/8/1398 با توزیع گواهی نامه برای اشتراک کنندگان توسط رهبری اداره؛ پایان یافت.

در این برنامه روز نخست بحث جامع و کار گروهی پیرامون غنامندی مقرره تفتیش های داخلی ادارات به اشتراک روسای تفتیش داخلی و رهبری اداره عالی بررسی صورت گرفته؛ نتایج آن با همه شریک گردید.

روز دوم و سوم در مورد عناصر الزامی چارچوب بین المللی تفتیش مانند: ماموریت تفتیش داخلی، پرنسیب های اساسی، تعریف تفتیش داخلی، کود اخلاقی، معیارهای تفتیش و در کل دانش و مهارت و یک دید کلی بخاطر خدمتگزاری مسلکی برای ایشان معلومات ارایه گردید.

در نهایت اجماع بر آن شد تا تعریف و جایگاه ادارات تفتیش داخلی، ارتقای ظرفیت و روابط آن با اداره عالی بررسی در مقرره باید بازتاب نماید تا تفتیش داخلی ادارات با استقلالیت و توانایی کاری و مسلکی بتوانند به حیث حافظ منافع دارایی عامه، مأموریت خویش را در شفافیت و اصلاحات مالی انجام دهند.

در این برنامه نخست اشتراک کنندگان از سعی و تلاش اداره عالی بررسی در راستای حمایت و ارتقای ظرفیت تفتیش های داخلی اظهار قدردانی نموده و در ثانی تقاضای اکثریت آنها بر آن بود تا در آینده اداره عالی بررسی به برگزاری چنین برنامه ها؛ به ویژه در مورد موضوعات؛  چون:  فرق بین تفتیش مالی، رعایت قوانین و مقررات و تفتیش عملکرد نماید.

این در حالی است که اداره عالی بررسی پیوسته تلاش مینماید تا تعهد مسلکی و اخلاقی خویش را به خاطر توانمند سازی نیروهای حسابگیر در آوردن اصلاحات مالی ایفا نماید.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۶:۵۸
Background image

برنامه آموزشی سه روزه برای تفتیش داخلی ادارات سکتور عامه با توزیع گواهی نامه پایان یافت

برنامه آموزشی سه روزه که از جانب اداره عالی بررسی در تالار کنفرانس های اداره برای تفتیش داخلی ادارات در سکتور . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۱۰:۱۰
Background image

سومین جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان بر گزار گردید

سومین جلسه کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان به ریاست محترم فضل هادی فضل معاون مسلکی اداره عالی بررسی . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۲۰:۸
Background image

برگزاری برنامه آموزشی برای تفتیش های داخلی در اداره عالی برسی

امروز به تاریخ ۲۷ عقرب ۱۳۹۸ برنامه آموزشی با حضور معاون مسلکی و معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی برای . . .

BACK TO NEWS