معرفی روسای جدید توسط رئیس عمومی اداره عالی تفتیش

sao-af
پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۶ - ۹:۵۵
sao

امروز پنجشنبه 26سرطان سال 1399خورشیدی، محمد نعیم حقمل رئیس عمومی ادارۀ عالی تفتیش طی نشستی که در آن هیئت رهبری اداره حضور داشتند؛ هر یک، رحمت الله سوله مل را به حیث سرپرست ریاست عمومی تفتیش مالی، محمد ظریف علم ستانکزی را به حیث سرپرست ریاست سکتور حکومتداری و حاکمیت قانون، احمد فرید فروزی را به حیث سرپرست ریاست فرانزیک و تفتیش خاص و اشرف عالمی را به حیث سرپرست ریاست تفتیش حساب قطعیه دولت و ارتباط با پارلمان، که به اساس احکام جداگانه مقام عالی ریاست  جمهوری ا.ا، به این سمت ها توظیف گردیده اند، به همکاران  معرفی نمود.

رئیس عمومی ادارۀ عالی تفتیش ضمن تبریکی سمت های روسای معرفی شده از تلاشها و همکاری های  قبلی برخی از روسا که قبلاً نیز منحیث همکار در بخش های دیگر ایفاء وظیفه مینمودند، برای شان موفقیت های بیشتر در راه خدمت‌گذاری و انجام صادقانه خدمت به وطن از خداوند متعال خواستار  گردید.

گفتنی است قبل از این، رحمت الله سوله مل به حیث سرپرست ریاست تفتیش تصدیها و شرکت های دولتی، محمد ظریف علم ستانکزی به حیث سرپرست ریاست تفتیش بودجوی مرکزی و اشرف عالمی به حیث آمر تفتیش حساب قطعیه دولت و ارتباط با پارلمان ایفای وظیفه نموده اند.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۷:۱۵
Background image

جلسه با نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان پیرامون چگونگی اجرای تفتیش‌های مشارکتی

روز چهارشنبه مورخ 15/5/1399، نشستی پیرامون چگونگی انجام تفتیش‌های مشارکتی عملکرد، با حضور مسئولین ریاست تفتیش عملکرد، آمریت مشارکت عامه در روند تفتیش و نماینده‌های نهاد دیده‌بان شفافیت. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۳۱ - ۹:۳۹
Background image

نقش تفتیش در آگاهی‌دهی شهروندان

ادارات عالی تفتیش در جهان نقش عمده و اساسی را در قسمت پاسخگویی مسؤولین به شهروندان بازی نموده و مسؤولین ادارات را ملزم به پاسخگویی به شهروندان می سازند که خوشبختانه ادارۀ عالی تفتیش. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۶ - ۹:۵۵
Background image

معرفی روسای جدید توسط رئیس عمومی اداره عالی تفتیش

امروز پنجشنبه 26سرطان سال 1399خورشیدی، محمد نعیم حقمل رئیس عمومی ادارۀ عالی تفتیش طی نشستی که در آن هیئت رهبری اداره حضور داشتند؛ هر یک . . .

BACK TO NEWS