نقش افکار و نظریات شهروندان در بهبود شفافیت و پاسخگویی

samema.sadat
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۴:۴۴
sao

اداره عالی تفتیش به منظور افزایش و ارتقای هر چه بیشتر شفافیت، حسابدهی و ایجاد اعتماد میان شهروندان و ادارات عامه ، تفتیش های مشارکتی را در مراجع به اجرا می گذارد. در اینگونه تفتیش ها تیمی که متشکل از مفتیشین اداره عالی تفتیش و نماینده نهادهای مدنی می باشد، تفتیش های مشارکتی را انجام میدهند.

هدف عمده اجرای تفتیش های مشارکتی، دخیل سازی افکار و نظریات شهروندان در فرایند تفتیش ها و بررسی ها می باشد. با این توضیح که نماینده های جامعه مدنی که از طیف های مختلف جامعه نمایندگی می نمایند با حضور و اشتراک شان در پروسه های تفتیش فرصت می یابند تا افکار و نظریات خویش را جهت بهبود و شفافیت هر چه بیشتر عرصه تفتیش ابراز داشته و از کیفیت و شفافیت آن ها اطمینان حاصل نمایند. این موضوع باعث میشود تا از یک طرف اعتماد مردم نسبت به پروسه های تفتیش را قوی تر ساخته؛ و از سوی دیگر بخاطر بهتر شدن امور تفتیش موثر و ممد واقع می گردد.

قابل یادآوری است، وقتی نهادهای جامعه مدنی، رسانه یی و شهروندان موضوعات و مسایلی را می بینند که ایجاب تفتیش را می نمایند ، به صورت آنلاین و کتبی از طریق فورم ثبت شکایات و صندوق شکایات اداره عالی تفتیش می توانند شکایات خویش را درج و از این طریق به عنوان یک شهروند مسوول نقش خویش را در ارتقای هر چه بیشتر شفافیت و حسابدهی در سکتور عامه ایفاء نمایند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۹:۶
Background image

گزارش تفتیش عواید برای شهروندان

شهروندان یک بخش مهم ذینفعان اداره عالی تفتیش را تشکیل می دهد، رهبری اداره عالی تفتیش اجراآت موثر و مفید را برای دسترسی شهروندان به اطلاعات و معلومات انجام داده است، که می توان، به دخیل. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۶:۴۵
Background image

رئیس جدید ریاست تفتیش سکتور معارف، صحت و فرهنگ اداره عالی تفتیش معرفی و به کار آغاز نمود

محترم عبدالاحد قیومی در بست رتبه دوم به‌حیث رئیس تفتیش سکتور معارف، صحت و فرهنگ که از طریق رقابت آزاد موفق به احراز این کرسی شده است، امروز یک‌شنبه مؤرخ دهم حوت ۱۳۹۹ خورشیدی، از سوی. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ - ۴:۲۲
Background image

پیرامون تطبیق پالیسی منع آزار و اذیت زنان برای کارمندان اناث اداره عالی تفتیش معلومات ارایه شد

محترم بلقیس مهدی زاده، آمر جندر اداره عالی تفتیش پیرامون قانون منع خشونت علیه زنان در ادارات، حقوق و مکلفیت‌های آنان و نیز ایجاد کمیته منع آزار و اذیت زنان در اداره عالی تفتیش امروز یک. . .

BACK TO NEWS