گزارش اداره عالی بررسی از تطبیق تعهدات سکرتریت دولتداری باز افغانستان

sao-af
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۷ - ۷:۱
sao

پاسخگویی یکی از موضوعاتی است که دولتها امروزه با آن رو برو هستند. دولتها باید نسبت به فعالیت ها و کارکرد های شان  پاسخگو باشند. ادارات و سازمان های دولتی  برای شهروندان ایجاد می شوند  بناءً از چگونگی فعالیت ها؛ کارکردها و مصارف دارایی عامه باید شهروندان اطلاع و آگاهی داشته باشند.

به این اساس،اداره عالی بررسی به هدف دخیل ساختن شهروندان در روند بررسی و حصول آگاهی آنان از چگونه به مصرف رسیدن بودجه ملی درنهاد های دولتی و همچنان جهت بالا بردن هر چه بیشتر شفافیت، حسابدهی، پاسخگویی و آوردن اصلاحات در سال ۱۳۹۷ متعهد به تطبیق بنچمارک سکرتریت دولتداری باز افغاستان(OGPA) گردیدند؛ که هدف عمده از تعهدات مربوطه دخیل ساختن و مشارکت شهروندان در بازرسی های مشارکتی عملکرد بودند.

تعهدات که اداره عالی بررسی در برنامه عمل ملی – ۱ تطبیق نمودند.

نهاد

اداره عالی بررسی

فعالیت های پلان شده

شرح اجرای فعالیت ­ها

نتایج فعالیت ها

۱- تدویر سه جلسه مشترک با نهادهای مدنی ورسانه یی به منظور بازنگری، تدقیق و تصویب میکانیزم مشارکت شهروندان در روند بررسی.

اداره عالی بررسی طبق تعهد خویش با سکرتریت دولتداری باز افغانستان و همچنان جهت حصول آگاهی شهروندان طی سه جلسه با نهادهای مدنی، رسانه یی و سکرتریت دولتداری باز افغانستان(OGPA)، میکانیزم مشارکت شهروندان که قبلا ترتیب شده بود، را بازنگری نمودند.

میکانیزم مشارکت شهروندان با توجه به پیشنهادات و نظریات نماینده های نهادهای مدنی و رسانه یی بازنگری، اصلاحات لازم وارد و به غنامندی آن افزودند.

۲- ایجاد ساختارهای لازم اداری و ارائه سه برنامه آموزشی- مطالعاتی در مورد اجرای میکانیزم از سوی اداره عالی بررسی برای کارمندان این ساختارها.

ساختار اداری مشارکت شهروندان در چوکات اداره عالی بررسی ایجاد و کارمندان آن استخدام گردیده اند و چندین برنامه آموزشی جهت آگاهی های بیشتری شان روی چگونگی اجرای میکانیزم مربوطه تدویر یافتند.

با استخدام کارمندان مربوطه هماهنگی های بهتری در زمینه اشتراک نهادهای مدنی، رسانه یی و شهروندان در بررسی های مشارکتی عملکرد صورت گرفته است.

۳- تدویر دو سیمینار آگاهی دهی  برای  نهادهای مدنی و رسانه ها در مورد مسائل مرتبط با اشتراک آنها در روند بررسی.

اداره عالی بررسی طبق تعهد خویش، جهت آگاهی نماینده های معرفی شده جامعه مدنی و رسانه یی سه برنامه آموزشی که شامل (معرفی تفتیش عملکرد، انتخاب موضوعات جهت تفتیش و پلانگذاری تفتیش عملکرد)؛ یک برنامه مشورتی در رابطه به(چگونگی معرفی و همکاری نماینده های جامعه مدنی و رسانه یی در مراجع تحت تفتیش) و سه برنامه نظر خواهی که شامل(نظرخواهی پیرامون همکاری تیم های بررسی و مراجع تحت تفتیش، چگونگی ایجاد پورتل ثبت شکایات و نظریات شهروندان در ویب سایت و همچنان ایجاد کمیته رسیدگی به امور مشارکت شهروندان)، تدویر یافته است.

با تدویر برنامه های متذکره آگاهی های لازم با نماینده های جامعه مدنی و رسانه یی شریک ساخته شد و همچنان با ارایه برنامه های متذکره بر موثریت بیشتر و بهتر بررسی ها با حضور نماینده های نهادهای مربوطه در مراجع را افزودند.

۴- ترتیب پلان بررسی وزارت خانه ها و اداره های مستقل به اساس تحلیل خطر در مشارکت با نهادهای مدنی و رسانه ها طبق میکانیزم مشارکت عامه در روند بررسی

پلان بررسی وزارت خانه ها و اداره های مستقل در مشارکت با نهادهای مدنی و رسانه یی طبق تعهد اداره عالی بررسی ترتیب گردیده است.

 

پلان بررسی وزارت خانه ها و اداره های مستقل ترتیب تا بررسی مراجع مربوطه به صورت بهتر آن صورت گیرد.

۵- اجرای 7بررسی بر اساس پلان بررسی وزارت خانه ها و اداره های مستقل

اداره عالی بررسی طبق تعهد خویش با سکرتریت دولتداری باز افغانستان  اجرای بررسی در هفت مرجع را مطابق  پلان خویش اجراات نموده که هدف عمده از اجرای بررسی در این مراجع حضور نماینده های نهاد های مدنی و رسانه یی بودند که خوشبختانه به اثر سعی و تلاش های لازم از جانب اداره، نماینده های نهادهای مربوطه با تیم های بررسی در مراجع همکاری و اشتراک کردند.

طبق تعهدات اداره عالی بررسی نماینده های نهادهای مدنی و رسانه یی با تیم های بررسی در مراجع اشتراک و بر موثریت و شفافیت هر چه بهتری بررسی ها افزودند.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۱
Background image

سیمینار یک‌روزه آگاهی دهی از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای کارمندان اداره عالی بررسی برگزار شد

این سیمینار که تحت نام " گفتمان بررسی حقوق اتباع در قانون اساسی افغانستان" بود روز دوشنبه مورخ 21 دلو. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ - ۱۳:۷
Background image

اداره عالی بررسی جلسۀ هماهنگی را با روسای ادارات تفتیش داخلی برگزار نمود

مطابق به هدایت شماره(2203) مورخ 7/10/1398 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مسوول تفتیش داخلی وزارت مالیه و تمام ادارات تفتیش داخلی شامل فهرست جلسه را با رئیس اداره عالی بررسی و. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۱۰:۵۱
Background image

افتتاح مرکز آموزشی در اداره عالی بررسی

محمد نعیم حقمل رئیس اداره عالی بررسی قبل از ظهر امروز تاریخ 14 جدی 1398 با حضور معاون مسلکی، معاون مالی واداری و جمع همکاران اداره؛ مرکز آموزشی اداره عالی بررسی را افتتاح نمود. . .

BACK TO NEWS