گالری رسانه

Inauguration of Educational Institution at Supreme Audit Office

دپلټنې په عالي اداره کې د زده کړئیز مرکز پرانیسته

افتتاح مرکز آموزشی در اداره عالی بررسی

Discussion of Matching Audit Findings with Public and Finance Senior-Officials

د عامه ادارو د مالي لوړپوړو مسولینو سره د پلټنې د موندنو د تطبیق په اړه بحث

بحث تطبیق یافته های تفتیش با مسؤلین ارشد مالی اداره های عامه

Signing a Collaborative Memorandum of Understanding on Media

د میدیا په برخه کې د همکاری د پوهاوي لیک لاسلیک

امضای تفاهم نامه همکاری در بخش میدیا

دپلټنې عالي ادارې عمومي رئیس په افغانستان کې د اروپايي اتحادیې له سفیر سره وکتل

رئیس عمومی اداره عالی بررسی با سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان ملاقات کرد

The Auditor General of the Supreme Audit Office meet with the European Union Ambassador to Afghanistan