مشاور ارشد و رؤسای جدید ادارۀ عالی تفتیش معرفی گردیدند

samema.sadat
شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۹:۳۸
sao

محترم محمد نعیم حقمل، رئیس ادارۀ عالی تفتیش، معاونین محترم و هئیت رهبری اداره طی محفلی امروز شنبه مؤرخ 19 سرطان 1400 خورشیدی، محترم فضل الله نظامی را در بست رتبه اول به حیث مشاور ارشد رئیس اداره، محترم مرتضی نوری را در بست رتبه اول به حیث رئیس عمومی تفتیش عملکرد و تفتیش خاص و محترم فضل وهاب ممتاز را در بست رتبه دوم به حیث رئیس تفتیش سکتور امنیتی، دفاعی و مصؤنیت اجتماعی ادارۀ عالی تفتیش که از طریق رقابت آزاد موفق به احراز این بست ها شده اند را، به کارمندان اداره معرفی نمودند.

sao

نخست رئیس ادارۀ عالی تفتیش و معاونین محترم ضمن خوش آمد گویی و تبریکی به مشاور ارشد و رؤسای جدید این اداره، ابراز امیدواری کردند که با آمدن چنین کادرهای جوان در بست های خالی اداره، تیم ادارۀ عالی تفتیش در راستای تحقق اهداف استراتیژیک تلاش خواهند ورزید.

sao

در ادامه، مشاور ارشد رئیس اداره و رؤسای جدید التقرر هریک به نوبه خویش از اعتماد مقام عالی ریاست جمهوری و رئیس ادارۀ عالی تفتیش اظهار قدردانی نموده، تعهد سپردند که برای تحقق اهداف معین ادارۀ عالی تفتیش از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهند کرد.

sao

قابل ذکر است که آقای نظامی دارای مدرک ماستری بوده و پیش از این به حیث رئیس پالیسی و پلان این اداره ایفای وظیفه می نمود. هم‌چنان آقای نوری دارای مدرک دکترا در بخش مطالعات مدیریتی بوده و قبل از این سمت مشاوریت پالیسی و شفافیت ادارۀ تدارکات ملی را به عهده داشت ونیز آقای ممتاز که دارای مدرک ماستری در بخش اقتصاد است، پیش ازاین مسؤولیت واحد بازنگری مصارف عامه و سکتور امنیتی وزارت مالیه را به عهده داشتند.

sao

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۴:۲۰
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان؛

2. اسد. 1400

گزارش تفتیش خدمات تسخین مرکز گرمی مکروریان‌ها در شهر کابل نشر گردید.

بر اساس شکایات متعدد اهالی مکروریان‌ها و مشتریان خدمات تسخین مرکز گرمی‌ها‌ از ریاست تدویر حفظ و. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۱۰:۹
Background image

رئیس تکنالوژی معلوماتی و رئیس تفتیش پروژه های عامه ادارۀ عالی تفتیش معرفی شد

27 . سرطان. 1400

محترم شیرزاد زاهد به حیث رئیس تکنالوژی معلوماتی و محترم دیپلوم انجینیر نوید احمد عزام به حیث رئیس تفتیش پروژه‌های عامه ادارۀ عالی تفتیش بعد از سپری نمودن موفقانۀ پروسه. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ - ۴:۹
Background image

گزارش تفتیش برای شهروندان؛

گزارش تفتیش رعایت قوانین و مقررات شاروالی‌ها نشر گردید

24. سرطان. 1400

تفتیش رعایت قوانین و مقررات ادارۀ عالی تفتیش بر اساس پلان بازرسی سال مالی ۱۳۹۹خورشیدی، فعالیت‌ها و اجراآت سال‌. . .

BACK TO NEWS